د خرڅلاو لپاره کشتۍ

د ډیری خلکو سره په Hullspec.com کې د کښتیو په لټه کې دوی ګړندي پلوري.

د خرڅلاو لپاره کشتۍ

53
1
5

د کشتۍ ډول په واسطه کښتۍ وپلټئ

د بریښنا کښتۍSailboats

کشتۍ دننه وپلټئ