បានបោះពុម្ពផ្សាយ: 9/7/2022

1986 Mako 211 | 21ft

សាច់ប្រាក់
$ 40,000
Florida, Ormond Beach, 32174
បានប្រើ
1986
Power boats
Center Console
21 ft
Mako
211
$ 40,000


ការពិពណ៌នា

1986 211 mako Full update 2020 - 200 hp Yamaha 2016 with 700 hrs - 1.5 inch coosa board closed in transom with aluminum bracket - Dual Simard 7 inch with 1kw airmar thru hull - full re wire with three brand new batteries - Jl audio sound system with two amps, one sub an six speakers - under water lights - spread light an deck lights - 25 rod holders - out riggers - deep drop plug ins - on board charger - on board raw water wash down - 96 gallon fuel tank an lines all new There is more in upgrades if interested please feel free to ask. Price is pretty firm. This is a fishing machine an built to make fishing 50 + miles offshore affordable.


ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ការធ្វើម៉ូទ័រ

✓ ប្រភេទម៉ាស៊ីន: Outboard, four-stroke
✓ ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ: Gas
✓ ម៉ាស៊ីនផលិត: Yamaha
✓ ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន: 200 hp
✓ ចំនួនម៉ាស៊ីន: 1
✓ កម្លាំងសេះ: 200
✓ ម៉ោងម៉ាស៊ីន: 700

ឧបករណ៍បច្ចេកទេស

✓ ការតភ្ជាប់ច្រាំង
✓ ចំនួនថ្ម: True
✓ ថ្ម
✓ ភ្លើងនាវាចរណ៍
✓ បំពង់​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ
✓ កាត់ផ្ទាំង
✓ យុថ្កា
✓ ម៉ាស៊ីនបូមធូលី
✓ ម៉ាស៊ីនបោកគក់